کار آفرینی

کتابچه3

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم خرداد 1389ساعت 12:32  توسط حمید، داوود،ایوب،حسام،سعیدو سید صابر 

نقش کار آفرینی تجاری در جامعه                                          

بخش خصوصی در اجرای عملیت اقتصد مقرون به صرفه تر و کارآمد تر از بخش دولتی است .

بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا می کند و بیشتر رفاه و ثروت جمعه  یا ملت تو سط فعایت های تری ایجاد شود .

1.تولیدات و خدمات

عملکرد اقتصادی و اصی  کسب و کارتولیدو توزیع محصولات  و خدماتی است که مردم به آن نیاز دارند .

کارآفرینان تجاری 2در اینجا نقش ایفا میکنند :هم نیاز ها و تقاضاها را کشف می کنند وهم هر آنچه که برای رفع و تامین نیازها ضروری ا ست انجام  میدهند .

2.استخدم

کسب و کارهای تجاری ارایه دهندگان  اصلی مشاغل "واقعی " هستند . میزان استخدام برای رفاه جامعه حایز اهمیت است .

3.درآمد

تجارت از طریق ایجاد شغل و استخدام ، یک درآمد پایه برای سهامداران  خود به صورت حقوق ،دستمزد،

سود و مالیات فراهم  میکند.

3-1.کسب حقوق ،دستمزد و سود از طریق تجارت از لحاظ پرداخت مالیات حایز اهمیت است و درآمد پس از پرداخت مالیات ،صرف هزینه ها و مخارج مصرف کننده و نیز پس انداز می شود.

4.مالیات

بدن دریافت مالیات بر درآمد از افراد و شرکت های تجاری ،تامین خدمات از طریق موسسات اجتماعی  امکان پذیر است

5.درآمد پس از پرداخت مالیات

اشاره به درآمدی که پس از پرداخت مالیات صرف هزینه کالاهای مصرفی  شده یا پس انداز می گردد

5-1.هزینه مصرفی

هزینه مصرفی فقط جهت تامین نیاز های اولیه نیست بلکه برای ایجاد تقاضا جهت تولید و خدمات هم   

می باشد.

5-2.پس انداز شخصی

پس انداز شخص بیانگر درآمدی است که به هزینه ها ی مصرفی تخصیص نمی یابد .

6.سر مایه گذاری در دارایی های تولیدی

سرمایه گذاری تجاری یا از طریق وام های تضمینی و یا از طریق فروش سهام ملکیت صورت می گیرد .

برای تجارت های غیر انتفاعی چنین منابعی محدود خواهد بود . یک تجارت برای ظرفیت های تولیدی نیاز به سرمایه گذاری بزرگ در زمینه های زیر دارد:

فن آوری نو آورانه ، نوین سازی و توسعه داریی های تولیدی خود

7.رفاه ملی

بیشتر کا لاهای سرمایه ای ، خدمات اجتماعی و تجاری و دانش فن آورانه که برای رفع نیاز ها ی ما ضروری هستند از فعالیت های تجاری حاصل می شوند  یعنی از طریق توسعه منابع شخصی .

اهداف افراد و جامعه

یک هدف مهم که افراد برای اقتصاد خود زیر نظر می گیرند، تولید کامل به منظور دستیابی کامل است .

ما میخواهم منابع مولد و در دسترس ، نیروی کار ، سرمایه و منابع طبیعی خود را به طور کامل و به صورت کارآمد مورد ستفاده و بهره برداری قرار دهیم .

هدف مهم دیگر رشد اقتصادی پیدار است .

آزادی انتخاب شغل  یک مورد مهم در آزدی اقتصادی است.

فرصت های برابر برای مردان  و زنان جامعه هدف دیگری است که بدان می پردازیم . این مورد بسیار به هدف آزادی انتخاب مرتبط است چون بیانگر آن است که همه افراد باید تقریبا از آزادی یکسان در استفاده از حقوق خود به عنوان مشتری ، نیروی کار و یا راه اندازی کسب و کار برخودار باشند.

هدف امنیت اقتصادی بدان مفهوم است که  ما می خواهیم اعضای جامعه اقتصادی پول کافی برای خرید غذا ،لباس،مسکن و دیگر نیاز هی خود داشته باشند.فقر گسترده و شدید نه تنها به مفهوم شکست در نیل به هدف امنیت قتصادی است بلکه این پرسش جدی را مطرح می سازد که آیا ما به هدف عدالت اقتصادی در جامعه خود نایل شده ایم یا نه ؟ هر چند که همگان در مورد عدالت  در زندگی اقتصادی توافق ندارند اما این امر هدفی است که تقریبا هر کسی احساس می کند باید تعیین و در جهت نیل به آن تلاش شود.

سرانجام یک هدف اقتصادی دیگر مطرح می شود که به مرز های کشور ارتباطی ندارد بلکه خارج از مرز و بوم هر کشور به دیگر کشور ها نیز تامین می یابد و این هدف همان تعادل بین المللی است . بدین معنا که ما می خواهیم یک ارتباط متعادل و محکم را در تجارت خارجی و پرداخت   هایبین المللی حفظ نماییم . شکست در رسیدن به این هدف نه تنها سبب ایجاد مشکلات اقتصادی جدی در داخل و خارج از کشور میشود بلکه تنش های بین المللی ر که تهدیدی برای صلح جهانی است به دنبال دارد.

اهمیت کار آفرینی :

1.اشتغال زایی

2.منابع محلی

3.غیر متمرکز سازسی و متنوع ساختن کسب و کار

4.اشاعه و ارتقاء فن آوری

5.تکوین سرمایه

6.اشعه فرهنگ آفرینی

مزایاو معایب خود شتغالی

1.مزایای کارآفرینی  

افرادی که خود اشتغالی را انتخب می کنند معمولا 5دلیل اصلی دارند : رضایت شخصی ، استقلال ، منابع و سود ، امنیت و جایگاه شغلی

الف :برای برخی از افراد پاداش اصلی خود اشتغالی ، رضایت شخصی است .

رضایت شخصی به مفهوم انجام کار دلخوه خود است . خود اشتغالی به شما امکان می دهد تا هر روز کاری خود را در شغلی که دوست دارید بگذارید به عنوان مثال اگر عکاسی را دوست دارید می توانید آتلیه خود را راه اندازی کنید .

ب:ستقلال:از دیگر مزایای خود اشتغالی استقلال است . و آن آزاد بودن از کنترل شدن توسط دیگران است . شما می توانند هر زمان که مناسب دیدند از دانش ، مهارت ها و توانایی های خود استفاده کنید .

ج: سود و درآمد :یکی ازاصلی وبزرکترین پاداش های که به هنگام آغاز یک کسب و کار جدید انتظار آن ر داریم سود آوری است. سود و منفعت  بخشی ز درآمد است که پس از صرف کلیه هزینه ها ، باقی می ماند . سود متعلق به صاحب کسب و کار ست .

د: امنیت شغلی :بسیری از کسب و کار ها و بنگاه ها توسط افرادی بوجود می آید که به دنبال نوعی امنیت شغلی هستند که در جای دیگر وجود ندارد . امنیت شغلی همان تضمین درآمد و اشتغال ممتد است .

افراد خود اشتغال اخراج نمی شوند و یا در سنی خاص مجبور به بازنشستگی نیستند .

ه:جایگاه : این اصطلاح برای توصیف موقعیت یا رتبه جتماعی فرد  استفاده می شود . افراد خود اشتغال 

از طریق تماس مستقیم  با مشتریان و تبلیغات عمومی بیشتر مورد توجه بوده و از شهرت بیشتری برخوردار هستند .

و:انعطاف پذیری : افراد خود  اشتغال بسته به شایستگی  های خود امکان آغاز کسب و کار در هر اندازه ومقوله ای را دارند . خود اشتالی باعث می شود که فرد به جای کارمند و تابع بودن یک کار فرما و رهبر (هدایت کننده ای ) باشد .

2.محدودیت های کار کردن برای  خود

علاوه بر مزایای خود اشتغالی باید با معایب آن نیز آشنا شویم :

امکان از دست دادن سرمایه ، درآمد پایین یا نا مطمئن ، ساعات کار طولانی و خرد کاری های روز مره .

الف: امکان از دست دادن سرمایه

ب: درآمد کم یا نا مطمئن

ج: ساعات کار طولانی

د: خرده کاری روزه مره  

ه: ریسک ها

و:درگیری زمانی

ی: تماس با افراد

دلایل  انتخاب کسب و کار  

جهت سازگاری با :

  1. رخداد های مهم (از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی )
  2. دلایل علایی و تجربی (  از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی) 
  3. دلایل کاملا شخصی (از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی)

نقاط قوت وضعف بنگاه های کوچک                                                                                                                                                                                                                  

نقاط ضعف :

1.محدودیت مالی

2. مشکلات پرسنلی

3. هزینه های مستقیم بالا

4.تک محصولی بودن

نقاط قوت:

1.تماس با افراد

2. انگیزه بیشتر

3. انعطاف پذیری بیشتر

4.تشریفات اداری کمتر 

5. جلب توجه

عوامل اصلی موفقیت در راه اندازی یک کسب و کار کوچک

جزء اصلی در کل فرآیند همان کارآفرین می باشد که ابتکار عمل داشته و ریسک را در خلق یک ارایه جذاب و ارزشمند برای مشتریان مستعد می پذیرد .توانایی در انجام چنین موفقیتی به 4 عامل انگیزه ، توانایی ، ایده و منابع بستگی دارد

1.ایده و بازار

2. انگیزه و تصمیم گیری

3. توانایی

4.منابع

5.طرح تجاری

6.سازماندهی و مدیریت

تصمیم گیری برای کار آفرینان شدن

توضیحات اصلی در تحقیقات را می توان تحت 3 عنوان به نام های زیر دسته بندی کرد : تغییر موقعیت و شرایط فعلی ، نقش مثال ها و نمونه های معتبر ،و دارا بودن شایستگی های کارآفرینانه لازم . به علاوه وجود یک محیط مناسب نیز لازم و ضروری است . برگ توزیعی 2یک ارایه نموداری از عواملی ست که در زیر توضیح داده می شود.

1.تغییرموقعیت  وشرایط فعلی

2. رخداد های مربوط به جابه جایی

3.نقش نمونه های معتبر

4.داشتن شایستگی های کار آفرینانه

5.محیط کار

6.محیط های مستعد برای کسب و کار

اهمیت کار آفرینی

الف:اشتغال زایی

ب: منابع محلی

ج:نمرکز زدایی و متنوع سازی کسب و کارها

د:اشاعه و ارتقاء فن آروی

ه: تکوین سرمایه

و: اشاعه فذنگ کارآفرینانه

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد 1389ساعت 12:0  توسط حمید، داوود،ایوب،حسام،سعیدو سید صابر  | 

نقش کار آفرینی تجاری در جامعه                                          

بخش خصوصی در اجرای عملیت اقتصد مقرون به صرفه تر و کارآمد تر از بخش دولتی است .

بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا می کند و بیشتر رفاه و ثروت جمعه  یا ملت تو سط فعایت های تری ایجاد شود .

1.تولیدات و خدمات

عملکرد اقتصادی و اصی  کسب و کارتولیدو توزیع محصولات  و خدماتی است که مردم به آن نیاز دارند .

کارآفرینان تجاری 2در اینجا نقش ایفا میکنند :هم نیاز ها و تقاضاها را کشف می کنند وهم هر آنچه که برای رفع و تامین نیازها ضروری ا ست انجام  میدهند .

2.استخدم

کسب و کارهای تجاری ارایه دهندگان  اصلی مشاغل "واقعی " هستند . میزان استخدام برای رفاه جامعه حایز اهمیت است .

3.درآمد

تجارت از طریق ایجاد شغل و استخدام ، یک درآمد پایه برای سهامداران  خود به صورت حقوق ،دستمزد،

سود و مالیات فراهم  میکند.

3-1.کسب حقوق ،دستمزد و سود از طریق تجارت از لحاظ پرداخت مالیات حایز اهمیت است و درآمد پس از پرداخت مالیات ،صرف هزینه ها و مخارج مصرف کننده و نیز پس انداز می شود.

4.مالیات

بدن دریافت مالیات بر درآمد از افراد و شرکت های تجاری ،تامین خدمات از طریق موسسات اجتماعی  امکان پذیر است

5.درآمد پس از پرداخت مالیات

اشاره به درآمدی که پس از پرداخت مالیات صرف هزینه کالاهای مصرفی  شده یا پس انداز می گردد

5-1.هزینه مصرفی

هزینه مصرفی فقط جهت تامین نیاز های اولیه نیست بلکه برای ایجاد تقاضا جهت تولید و خدمات هم   

می باشد.

5-2.پس انداز شخصی

پس انداز شخص بیانگر درآمدی است که به هزینه ها ی مصرفی تخصیص نمی یابد .

6.سر مایه گذاری در دارایی های تولیدی

سرمایه گذاری تجاری یا از طریق وام های تضمینی و یا از طریق فروش سهام ملکیت صورت می گیرد .

برای تجارت های غیر انتفاعی چنین منابعی محدود خواهد بود . یک تجارت برای ظرفیت های تولیدی نیاز به سرمایه گذاری بزرگ در زمینه های زیر دارد:

فن آوری نو آورانه ، نوین سازی و توسعه داریی های تولیدی خود

7.رفاه ملی

بیشتر کا لاهای سرمایه ای ، خدمات اجتماعی و تجاری و دانش فن آورانه که برای رفع نیاز ها ی ما ضروری هستند از فعالیت های تجاری حاصل می شوند  یعنی از طریق توسعه منابع شخصی .

اهداف افراد و جامعه

یک هدف مهم که افراد برای اقتصاد خود زیر نظر می گیرند، تولید کامل به منظور دستیابی کامل است .

ما میخواهم منابع مولد و در دسترس ، نیروی کار ، سرمایه و منابع طبیعی خود را به طور کامل و به صورت کارآمد مورد ستفاده و بهره برداری قرار دهیم .

هدف مهم دیگر رشد اقتصادی پیدار است .

آزادی انتخاب شغل  یک مورد مهم در آزدی اقتصادی است.

فرصت های برابر برای مردان  و زنان جامعه هدف دیگری است که بدان می پردازیم . این مورد بسیار به هدف آزادی انتخاب مرتبط است چون بیانگر آن است که همه افراد باید تقریبا از آزادی یکسان در استفاده از حقوق خود به عنوان مشتری ، نیروی کار و یا راه اندازی کسب و کار برخودار باشند.

هدف امنیت اقتصادی بدان مفهوم است که  ما می خواهیم اعضای جامعه اقتصادی پول کافی برای خرید غذا ،لباس،مسکن و دیگر نیاز هی خود داشته باشند.فقر گسترده و شدید نه تنها به مفهوم شکست در نیل به هدف امنیت قتصادی است بلکه این پرسش جدی را مطرح می سازد که آیا ما به هدف عدالت اقتصادی در جامعه خود نایل شده ایم یا نه ؟ هر چند که همگان در مورد عدالت  در زندگی اقتصادی توافق ندارند اما این امر هدفی است که تقریبا هر کسی احساس می کند باید تعیین و در جهت نیل به آن تلاش شود.

سرانجام یک هدف اقتصادی دیگر مطرح می شود که به مرز های کشور ارتباطی ندارد بلکه خارج از مرز و بوم هر کشور به دیگر کشور ها نیز تامین می یابد و این هدف همان تعادل بین المللی است . بدین معنا که ما می خواهیم یک ارتباط متعادل و محکم را در تجارت خارجی و پرداخت   هایبین المللی حفظ نماییم . شکست در رسیدن به این هدف نه تنها سبب ایجاد مشکلات اقتصادی جدی در داخل و خارج از کشور میشود بلکه تنش های بین المللی ر که تهدیدی برای صلح جهانی است به دنبال دارد.

اهمیت کار آفرینی :

1.اشتغال زایی

2.منابع محلی

3.غیر متمرکز سازسی و متنوع ساختن کسب و کار

4.اشاعه و ارتقاء فن آوری

5.تکوین سرمایه

6.اشعه فرهنگ آفرینی

مزایاو معایب خود شتغالی

1.مزایای کارآفرینی  

افرادی که خود اشتغالی را انتخب می کنند معمولا 5دلیل اصلی دارند : رضایت شخصی ، استقلال ، منابع و سود ، امنیت و جایگاه شغلی

الف :برای برخی از افراد پاداش اصلی خود اشتغالی ، رضایت شخصی است .

رضایت شخصی به مفهوم انجام کار دلخوه خود است . خود اشتغالی به شما امکان می دهد تا هر روز کاری خود را در شغلی که دوست دارید بگذارید به عنوان مثال اگر عکاسی را دوست دارید می توانید آتلیه خود را راه اندازی کنید .

ب:ستقلال:از دیگر مزایای خود اشتغالی استقلال است . و آن آزاد بودن از کنترل شدن توسط دیگران است . شما می توانند هر زمان که مناسب دیدند از دانش ، مهارت ها و توانایی های خود استفاده کنید .

ج: سود و درآمد :یکی ازاصلی وبزرکترین پاداش های که به هنگام آغاز یک کسب و کار جدید انتظار آن ر داریم سود آوری است. سود و منفعت  بخشی ز درآمد است که پس از صرف کلیه هزینه ها ، باقی می ماند . سود متعلق به صاحب کسب و کار ست .

د: امنیت شغلی :بسیری از کسب و کار ها و بنگاه ها توسط افرادی بوجود می آید که به دنبال نوعی امنیت شغلی هستند که در جای دیگر وجود ندارد . امنیت شغلی همان تضمین درآمد و اشتغال ممتد است .

افراد خود اشتغال اخراج نمی شوند و یا در سنی خاص مجبور به بازنشستگی نیستند .

ه:جایگاه : این اصطلاح برای توصیف موقعیت یا رتبه جتماعی فرد  استفاده می شود . افراد خود اشتغال 

از طریق تماس مستقیم  با مشتریان و تبلیغات عمومی بیشتر مورد توجه بوده و از شهرت بیشتری برخوردار هستند .

و:انعطاف پذیری : افراد خود  اشتغال بسته به شایستگی  های خود امکان آغاز کسب و کار در هر اندازه ومقوله ای را دارند . خود اشتالی باعث می شود که فرد به جای کارمند و تابع بودن یک کار فرما و رهبر (هدایت کننده ای ) باشد .

2.محدودیت های کار کردن برای  خود

علاوه بر مزایای خود اشتغالی باید با معایب آن نیز آشنا شویم :

امکان از دست دادن سرمایه ، درآمد پایین یا نا مطمئن ، ساعات کار طولانی و خرد کاری های روز مره .

الف: امکان از دست دادن سرمایه

ب: درآمد کم یا نا مطمئن

ج: ساعات کار طولانی

د: خرده کاری روزه مره  

ه: ریسک ها

و:درگیری زمانی

ی: تماس با افراد

دلایل  انتخاب کسب و کار  

جهت سازگاری با :

  1. رخداد های مهم (از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی )
  2. دلایل علایی و تجربی (  از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی) 
  3. دلایل کاملا شخصی (از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی)

نقاط قوت وضعف بنگاه های کوچک                                                                                                                                                                                                                  

نقاط ضعف :

1.محدودیت مالی

2. مشکلات پرسنلی

3. هزینه های مستقیم بالا

4.تک محصولی بودن

نقاط قوت:

1.تماس با افراد

2. انگیزه بیشتر

3. انعطاف پذیری بیشتر

4.تشریفات اداری کمتر 

5. جلب توجه

عوامل اصلی موفقیت در راه اندازی یک کسب و کار کوچک

جزء اصلی در کل فرآیند همان کارآفرین می باشد که ابتکار عمل داشته و ریسک را در خلق یک ارایه جذاب و ارزشمند برای مشتریان مستعد می پذیرد .توانایی در انجام چنین موفقیتی به 4 عامل انگیزه ، توانایی ، ایده و منابع بستگی دارد

1.ایده و بازار

2. انگیزه و تصمیم گیری

3. توانایی

4.منابع

5.طرح تجاری

6.سازماندهی و مدیریت

تصمیم گیری برای کار آفرینان شدن

توضیحات اصلی در تحقیقات را می توان تحت 3 عنوان به نام های زیر دسته بندی کرد : تغییر موقعیت و شرایط فعلی ، نقش مثال ها و نمونه های معتبر ،و دارا بودن شایستگی های کارآفرینانه لازم . به علاوه وجود یک محیط مناسب نیز لازم و ضروری است . برگ توزیعی 2یک ارایه نموداری از عواملی ست که در زیر توضیح داده می شود.

1.تغییرموقعیت  وشرایط فعلی

2. رخداد های مربوط به جابه جایی

3.نقش نمونه های معتبر

4.داشتن شایستگی های کار آفرینانه

5.محیط کار

6.محیط های مستعد برای کسب و کار

اهمیت کار آفرینی

الف:اشتغال زایی

ب: منابع محلی

ج:نمرکز زدایی و متنوع سازی کسب و کارها

د:اشاعه و ارتقاء فن آروی

ه: تکوین سرمایه

و: اشاعه فذنگ کارآفرینانه

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد 1389ساعت 12:0  توسط حمید، داوود،ایوب،حسام،سعیدو سید صابر  | 

نقش کار آفرینی تجاری در جامعه                                          

بخش خصوصی در اجرای عملیت اقتصد مقرون به صرفه تر و کارآمد تر از بخش دولتی است .

بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا می کند و بیشتر رفاه و ثروت جمعه  یا ملت تو سط فعایت های تری ایجاد شود .

1.تولیدات و خدمات

عملکرد اقتصادی و اصی  کسب و کارتولیدو توزیع محصولات  و خدماتی است که مردم به آن نیاز دارند .

کارآفرینان تجاری 2در اینجا نقش ایفا میکنند :هم نیاز ها و تقاضاها را کشف می کنند وهم هر آنچه که برای رفع و تامین نیازها ضروری ا ست انجام  میدهند .

2.استخدم

کسب و کارهای تجاری ارایه دهندگان  اصلی مشاغل "واقعی " هستند . میزان استخدام برای رفاه جامعه حایز اهمیت است .

3.درآمد

تجارت از طریق ایجاد شغل و استخدام ، یک درآمد پایه برای سهامداران  خود به صورت حقوق ،دستمزد،

سود و مالیات فراهم  میکند.

3-1.کسب حقوق ،دستمزد و سود از طریق تجارت از لحاظ پرداخت مالیات حایز اهمیت است و درآمد پس از پرداخت مالیات ،صرف هزینه ها و مخارج مصرف کننده و نیز پس انداز می شود.

4.مالیات

بدن دریافت مالیات بر درآمد از افراد و شرکت های تجاری ،تامین خدمات از طریق موسسات اجتماعی  امکان پذیر است

5.درآمد پس از پرداخت مالیات

اشاره به درآمدی که پس از پرداخت مالیات صرف هزینه کالاهای مصرفی  شده یا پس انداز می گردد

5-1.هزینه مصرفی

هزینه مصرفی فقط جهت تامین نیاز های اولیه نیست بلکه برای ایجاد تقاضا جهت تولید و خدمات هم   

می باشد.

5-2.پس انداز شخصی

پس انداز شخص بیانگر درآمدی است که به هزینه ها ی مصرفی تخصیص نمی یابد .

6.سر مایه گذاری در دارایی های تولیدی

سرمایه گذاری تجاری یا از طریق وام های تضمینی و یا از طریق فروش سهام ملکیت صورت می گیرد .

برای تجارت های غیر انتفاعی چنین منابعی محدود خواهد بود . یک تجارت برای ظرفیت های تولیدی نیاز به سرمایه گذاری بزرگ در زمینه های زیر دارد:

فن آوری نو آورانه ، نوین سازی و توسعه داریی های تولیدی خود

7.رفاه ملی

بیشتر کا لاهای سرمایه ای ، خدمات اجتماعی و تجاری و دانش فن آورانه که برای رفع نیاز ها ی ما ضروری هستند از فعالیت های تجاری حاصل می شوند  یعنی از طریق توسعه منابع شخصی .

اهداف افراد و جامعه

یک هدف مهم که افراد برای اقتصاد خود زیر نظر می گیرند، تولید کامل به منظور دستیابی کامل است .

ما میخواهم منابع مولد و در دسترس ، نیروی کار ، سرمایه و منابع طبیعی خود را به طور کامل و به صورت کارآمد مورد ستفاده و بهره برداری قرار دهیم .

هدف مهم دیگر رشد اقتصادی پیدار است .

آزادی انتخاب شغل  یک مورد مهم در آزدی اقتصادی است.

فرصت های برابر برای مردان  و زنان جامعه هدف دیگری است که بدان می پردازیم . این مورد بسیار به هدف آزادی انتخاب مرتبط است چون بیانگر آن است که همه افراد باید تقریبا از آزادی یکسان در استفاده از حقوق خود به عنوان مشتری ، نیروی کار و یا راه اندازی کسب و کار برخودار باشند.

هدف امنیت اقتصادی بدان مفهوم است که  ما می خواهیم اعضای جامعه اقتصادی پول کافی برای خرید غذا ،لباس،مسکن و دیگر نیاز هی خود داشته باشند.فقر گسترده و شدید نه تنها به مفهوم شکست در نیل به هدف امنیت قتصادی است بلکه این پرسش جدی را مطرح می سازد که آیا ما به هدف عدالت اقتصادی در جامعه خود نایل شده ایم یا نه ؟ هر چند که همگان در مورد عدالت  در زندگی اقتصادی توافق ندارند اما این امر هدفی است که تقریبا هر کسی احساس می کند باید تعیین و در جهت نیل به آن تلاش شود.

سرانجام یک هدف اقتصادی دیگر مطرح می شود که به مرز های کشور ارتباطی ندارد بلکه خارج از مرز و بوم هر کشور به دیگر کشور ها نیز تامین می یابد و این هدف همان تعادل بین المللی است . بدین معنا که ما می خواهیم یک ارتباط متعادل و محکم را در تجارت خارجی و پرداخت   هایبین المللی حفظ نماییم . شکست در رسیدن به این هدف نه تنها سبب ایجاد مشکلات اقتصادی جدی در داخل و خارج از کشور میشود بلکه تنش های بین المللی ر که تهدیدی برای صلح جهانی است به دنبال دارد.

اهمیت کار آفرینی :

1.اشتغال زایی

2.منابع محلی

3.غیر متمرکز سازسی و متنوع ساختن کسب و کار

4.اشاعه و ارتقاء فن آوری

5.تکوین سرمایه

6.اشعه فرهنگ آفرینی

مزایاو معایب خود شتغالی

1.مزایای کارآفرینی  

افرادی که خود اشتغالی را انتخب می کنند معمولا 5دلیل اصلی دارند : رضایت شخصی ، استقلال ، منابع و سود ، امنیت و جایگاه شغلی

الف :برای برخی از افراد پاداش اصلی خود اشتغالی ، رضایت شخصی است .

رضایت شخصی به مفهوم انجام کار دلخوه خود است . خود اشتغالی به شما امکان می دهد تا هر روز کاری خود را در شغلی که دوست دارید بگذارید به عنوان مثال اگر عکاسی را دوست دارید می توانید آتلیه خود را راه اندازی کنید .

ب:ستقلال:از دیگر مزایای خود اشتغالی استقلال است . و آن آزاد بودن از کنترل شدن توسط دیگران است . شما می توانند هر زمان که مناسب دیدند از دانش ، مهارت ها و توانایی های خود استفاده کنید .

ج: سود و درآمد :یکی ازاصلی وبزرکترین پاداش های که به هنگام آغاز یک کسب و کار جدید انتظار آن ر داریم سود آوری است. سود و منفعت  بخشی ز درآمد است که پس از صرف کلیه هزینه ها ، باقی می ماند . سود متعلق به صاحب کسب و کار ست .

د: امنیت شغلی :بسیری از کسب و کار ها و بنگاه ها توسط افرادی بوجود می آید که به دنبال نوعی امنیت شغلی هستند که در جای دیگر وجود ندارد . امنیت شغلی همان تضمین درآمد و اشتغال ممتد است .

افراد خود اشتغال اخراج نمی شوند و یا در سنی خاص مجبور به بازنشستگی نیستند .

ه:جایگاه : این اصطلاح برای توصیف موقعیت یا رتبه جتماعی فرد  استفاده می شود . افراد خود اشتغال 

از طریق تماس مستقیم  با مشتریان و تبلیغات عمومی بیشتر مورد توجه بوده و از شهرت بیشتری برخوردار هستند .

و:انعطاف پذیری : افراد خود  اشتغال بسته به شایستگی  های خود امکان آغاز کسب و کار در هر اندازه ومقوله ای را دارند . خود اشتالی باعث می شود که فرد به جای کارمند و تابع بودن یک کار فرما و رهبر (هدایت کننده ای ) باشد .

2.محدودیت های کار کردن برای  خود

علاوه بر مزایای خود اشتغالی باید با معایب آن نیز آشنا شویم :

امکان از دست دادن سرمایه ، درآمد پایین یا نا مطمئن ، ساعات کار طولانی و خرد کاری های روز مره .

الف: امکان از دست دادن سرمایه

ب: درآمد کم یا نا مطمئن

ج: ساعات کار طولانی

د: خرده کاری روزه مره  

ه: ریسک ها

و:درگیری زمانی

ی: تماس با افراد

دلایل  انتخاب کسب و کار  

جهت سازگاری با :

  1. رخداد های مهم (از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی )
  2. دلایل علایی و تجربی (  از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی) 
  3. دلایل کاملا شخصی (از لحاظ اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی)

نقاط قوت وضعف بنگاه های کوچک                                                                                                                                                                                                                  

نقاط ضعف :

1.محدودیت مالی

2. مشکلات پرسنلی

3. هزینه های مستقیم بالا

4.تک محصولی بودن

نقاط قوت:

1.تماس با افراد

2. انگیزه بیشتر

3. انعطاف پذیری بیشتر

4.تشریفات اداری کمتر 

5. جلب توجه

عوامل اصلی موفقیت در راه اندازی یک کسب و کار کوچک

جزء اصلی در کل فرآیند همان کارآفرین می باشد که ابتکار عمل داشته و ریسک را در خلق یک ارایه جذاب و ارزشمند برای مشتریان مستعد می پذیرد .توانایی در انجام چنین موفقیتی به 4 عامل انگیزه ، توانایی ، ایده و منابع بستگی دارد

1.ایده و بازار

2. انگیزه و تصمیم گیری

3. توانایی

4.منابع

5.طرح تجاری

6.سازماندهی و مدیریت

تصمیم گیری برای کار آفرینان شدن

توضیحات اصلی در تحقیقات را می توان تحت 3 عنوان به نام های زیر دسته بندی کرد : تغییر موقعیت و شرایط فعلی ، نقش مثال ها و نمونه های معتبر ،و دارا بودن شایستگی های کارآفرینانه لازم . به علاوه وجود یک محیط مناسب نیز لازم و ضروری است . برگ توزیعی 2یک ارایه نموداری از عواملی ست که در زیر توضیح داده می شود.

1.تغییرموقعیت  وشرایط فعلی

2. رخداد های مربوط به جابه جایی

3.نقش نمونه های معتبر

4.داشتن شایستگی های کار آفرینانه

5.محیط کار

6.محیط های مستعد برای کسب و کار

اهمیت کار آفرینی

الف:اشتغال زایی

ب: منابع محلی

ج:نمرکز زدایی و متنوع سازی کسب و کارها

د:اشاعه و ارتقاء فن آروی

ه: تکوین سرمایه

و: اشاعه فذنگ کارآفرینانه

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد 1389ساعت 12:0  توسط حمید، داوود،ایوب،حسام،سعیدو سید صابر  | 

کتابچه 5 موضوع خلاقیت

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کتابچه 5

خلاقیت:

مردم فکر میکنند چندین شغل است که نیاز به خلاقیت دارد :هنر پیشه ،رقاص موسیقیدان،رقاص،طراح ودانشمند اگر چه نیاز به خلاقیت به این کسب وکارها محدود نمی شود .در دنیای کسب و کار ،کار آفرینان خلاقیتشان را برای حل مشکلات روزانه ،ارتقاء محصولات و خدمات ،به روز رسانی محصولات و خدمات و استفاده از منابع محدود بکار می برند.

بخاطر عادت افراد به تفکر به روشهای معین و روزمره ،راه های اصلی عادت دارند ، ممکن است فکر کردن در مورد ایده های بکر و ناب برای آنها سخت باشد .مردم می توانند پتانسیل خلاقانه شان را با تمرین و فراگیری توسعه دهند .از تکنیک های مختلف می توان برای توسعه عادات تفکر خلاقانه تر کرد . برخی از این تکنیک ها عبارت اند از: افزایش آگاهی از محیط خود ، طوفان فکری و تغییر دادن ایده های موجود .

افزایش آگاهی از محیط خود :به مفهوم یادگیری در جهت دقت کردن به اطراف و صدا ها و نماهای درون آن که معمولا از آن چشم پوشی می کنیم .

طوفان فکری :تکنیکی است که به افراد با آن تعداد زیاد ایده  تولید می کند . ایده های غیر معمول نیز قابل قبول هستند . کسی برای نوع ایده ها هرگز حکم نمی دهد . در طول طوفان فکری انتقاد نمی کند .

ایده های بکر و نو :

ایده های نو  با استفاده از ایده های موجود به عنوان نقطه آغاز ،ایده های نو را می توان توسعه داد . قسمت های مختلف از ایده های موجود می توان به شیوه های گوناگون تغییر داد . آنها را می توان : بزرگتر کرد و کوچکتر کرد رنگ ،مزه یا مد آنها را اصلاح کرد .

در چندین سال گذشته درک خلاقیت ،برای کار آفرینان بسیار مهم بوده است . در ابنجا 7مرحله برای ارتقاء پتانسیل خلاقانه شما آورده شده است .

1.بررسی کنید که چگونه نوآوری و خلاقیت مردم را درک می کنید .

2.بخشی از اوقات تان را با افراد خلاق بگذرانید .

3. فرآیند" چگونه آماده "نگه داشتن را یاد بگیرید.

4.تحرک داشته باشید ، ورزش و بازی کنید.

5. به موسیقی گوش دهید وگاهی هم موسیقی کار کنید .

6.همیشه دفتر یادداشت به همرا ه داشته باشید و ایده های جالب و خلاق مشاهده شده در زندگی را در آن ثبت کنید.

7.یک فرد امین یا یک مربی خوب پیدا کنید .

 چراباید ایدهای کسب وکار خلق کنید؟

دلایلل که کارا فرینان نیاز دارند.

1-به یک ایده نیاز دارند:برای یک ایده کسب ایده های مناسبی لازم است.داشتن ایده خوب کسب وکاروکار برای اغاز یک اقدام موفق وبرای بقاط دررقابت های بعدی ضروری است.

2-پاسخ ده نیازهای بازار:

3-تغییر سبک احتیاجات:

4-ماندن در صدر رقابت:بخاطر داشته باشید  اگر ایده محصولات ویا خدمات جدید نداشته باشید ،رقابت سختی پیش می اید.بهره گیرب از فناوری ،برای انجام کارهای بهتر.

4-بواسطه جرخه محصولات: هرمحصولی عمر محدودی دارد .هرمحصول جدیدی،روزدی منسوخ می شوند واز مد می افتد.بنابراین نیازاست که یک نقشه بای محصولات جدید وتوسعه آنها داشته باشیم .موفققیت شرکت ها وتوسعه آنها به توانایی معرفی محصولات جدید ومدیریت توسعه بستگی دارد.

توزیع ریسک ودرنظرگرفتن شکست :با توجه به مفهوم جرخه عمر محصولات حقیقتا بیش از80% محصولات جدید شکست می خورند .

خلق ایده کسب وکار:

داشتن ایده خوب کسب وکاربرای آغازیک اقدام موفق وبرای بقا دررقابت های بعی ضروری است

ایده کسب وکارچیست؟

پیدا کردن یک ایده خوب اولین قدم درتبدیل خواسته وخلاقیت کارآإفرینان به یک فرصت کسب وکاراست .

بااین حال دوچیزراباید بخاطر داشته باشید

1.با وجودیکه ایده کسب وکارپیش نیازاست اما تنها یک وسیله است .

2.یک ایده حتی اگرخوب هم باشد به تنهایی برای موفقیت کافی نیست .

خلاقیت چیست ؟

خلاقیت توانایی طراحی ساختن یا انجام دادن چیزها به شیوه ای متفاوت یا نو است خلاقیت توانایی مطرح کردن راه حل های نوآروانه برای  مشکلات ونیازها است خلاقیت برای کارآفرین بنوعی مشخص کنند تفاوت بین موفقیت وشکست درکسب وکاراست .

بمنظورخلاق بودن چشم وفکرخودرادررویارویی با منابع ایده های کسب وکارکه درزیرتشریح شده اند همیشه بازوهنشیا نگه دارید وفنون مربوطه رابکارببندیدی.

1.منابع ایده های کسب وکار

2.سرگرمی ها علایق

سرگرمی یکی ازلذت بخش ترین فعالیت های زمان غیرکاری است خیلی ازافاد با دنبال کردن سرگریم ها وعلاقمندی های اشان کسب وکارهایی پیدامی کنند .

3.تجربه ومهارت های فردی :

بیش ازنیمی ازایده ها برای موفقیت کسب وکارازتجارب درمحل کاربه دست می اید

مهارت ها وتجارب شما ممکن است مهمتترین منابع باشند سرمایه گذاری روی آن برای گسترش وتوسعه یک فرصت کسب وکارمناسب است تجربه ومهرت نه نتهادرخلق ایده بلکه برای سرمایه گذاری روی آنها درجهت توسعه یک فرصت خوب کسب وکارنیز مهم اند

4.خرید حق امتیاز:

حق امتیازممکن است چندین شکل داشته باشد اماشکل موردنظرکارآفرینان مستعد به گونه ای است که نام وجهه ومتدانجام کسب وکارورویه های عملیاتی واگذارمی شود.

5.رسانه های گروهی :

رسانه گروهی یکی ازبزرگترین منابع اطلاعات ایده ها واغلب فرصت ها است روزنامه ها مجلات تلویزیون واینترنت همه مثالهایی ازرسانه های گروهی می باشند

مقالات یااینترنت ممکن است تغییردرسبک یانیازهای خاص مصرف کنندگان راگزارش دهد.

6.نمایشگاه ها :

راه دیگی برای پیداکرن ایده ها کسب وکارشرکت درنمایشگاههای بازرگانی است معمولا دررادیووروزنامه ها آگهی می دهند.

7.تحقیق وبررسی :

کانون اصلی برای یک ایده کسب وکارجدید مشتریان هستندخواسته ونیازمشتریان که توجیهای برای ساخت وارائه محصول خدمات جدید اند رایم اوان ازطریق تحقیق وبررسی شناسایی کردتحقیق وبرررسی می تواند ازطریق گفتگوی رسمی یا غیررسمی باافراد باشد وبعلاوه می توان ازپرسشنامه یا مصاحبه نیزاستفاده کرد

8.شکایات:

شکایت وناامیدی تعدادی ازمشتریان ازمصول خدمات قبلی دیگرشرکت ها شمارابه فرک مخصول خدماتی جدید هدایت می کند

9.تغییرات:

جهان به طورمستمردرحال تغییراست تغییرات می توانندتهدید باشند اگرچه بیشترکارآفرینان فکرمی کنند که تغییرات به نعی چالش وفرصتی برای روشدن نیازجدید مشتریان وبه محصولات وخدماتی جدید است یک کارآفرین خلاق ونوآورهمیشه بصورت مثبت و تغییرات پاسخ می دهد.

10.طوفان فکری :

طوفان فکری تکنیکی برای خل خلاقانه مسائل وخلق ایده ها است هدف جمع آوری حداکثرایده های ممکن است

شناسائی فرصتهای کسب وکار

بررسی جستجووکاربرروی فرصت ها یکی ازویژگی های کارآفرین موفق است همچنین اساسی برای آغازوراه اندازی اقدام های موفق است این نه تنها شامل خلق ایده ها وتشخیص فرصت ها است بلکه آنها راجهت تشخیص ودستیابی به ماندنی ترین وجذابترین پیشنهادها تحت نظرداشته وارزیابی می کند.

یک فرصت کسب وکارچیست؟

فرصت کسب وکاراینگونه تعریف شده است یک ایده یا پیشنهادسرمایه گذاری جذاب که امکان بازگشت سرماییه فدریسک پذیررافرهم می کند چنین فرصت هایی پاسخ به نیازمشتریان است وبه توسعه محصول یاخدماتی می انجامد که برای خریداران یایمصرف کنندگان نهایی ارزش افزوده دارد

ویژگی های یک فرصت کسب وکارخوب

1.تقاضای واقعی :به احتیاجات یا نیازهای برآورده نشده مشتریانی که توانایی خرید دارندوخواهان خرید هستند پاسخ بدهد.

2. بازگشت سرمایه:بازگشت با نتیجه حاصله نسبت به ریسک وتلاشه قابل قبول باشد

3.رقابتی بودن: هم سطح یا بهترازدیدگاه مشتری ازسایرخدمات یا محصولات موجودباشد

4.پاسخگویی به اهداف: به اهداف واشتیاق افرادیا سازمان که ریسک کننده پاسخ دهد.

5.دردسترس بودن منابع ومهارت ها:کارآفرین قادربه جمع آوری به منابع موردنیازاست

ارزیابی فرصت های کسب وکار

بمنظوردوام وثبات فرصت ها وایده ها باید بلافاصله پس ازشناسای موردارزیابی قرارگیرند این کارساده نیست زیراهمزمان ارزیابی فرصت ها کسب وکاربسیارمهم است

دراصل شناسایی وارزیابی فرصتهای کسب وکارشامل تعیین کردن ریسک وبازگشت پاداش هایی می شود منعکس کننده عوامل زیراند

1.صنعت وبازار

2.اندازه پنجره فرصت

3.اهداف وشایستگی های فردی کارافرین

موفقیت بدست آوردهن چیزی است که می خواهید شادمانی خواست چیزی است که بدست می اورید

4.تیم مدیریت

مدیریت مهمترین تعیین موفقیت یک کسب وکاراست تجربه ومهرتهایی که تیم دررابطه با صنعتی مشابه همان صنعت دارد اغلب تعیین کننده موفقیت یاعدم موفقیت یک کسب وکارجدیداست به این دلیل است که سرمایه گذاران تجارت برعامل مدیریت بسیارتاکید می کنند

6.رقابت

یک فرصت می بایست برای جذاب بودن ویژگی منحصربه فردرقابتی داشته باشد

7.سرمایه فن آوری ودیگرمنابع موردنیاز

وجودودسترسی به سرمایه فن آوری ودیگرمنابع مانند مهارت ها تعیین کننده حدوددستیابی به فرصت های معین است به عنوان یک قانون کلی هرچه دستیابی به منابع ضروری دشوارترباشد ایده پیشنهادجذاب تراست البته به شرس اینکه توچیه برای بازاری برای ایده محصول خدمات موردنظرباشد

.محیطکسب وکار

محیطی که دران کسب وکارمی کنید تاثیربسیاری برجذابیت هرفرصتی داردمحیطکسب وکارنه تنها ازنظرفیزیکی است بلکه سیاسی اقتصادی جغرافیایی قانونی ومقادنتظیمی نیزاهمیت دارد

9.طرح کسب وکار

درنظرگرفتن کلیه مواردفوق الذکردرغالب طرح توجیهی کسب وکارضروری است

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم خرداد 1389ساعت 9:17  توسط حمید، داوود،ایوب،حسام،سعیدو سید صابر  |